شرکت نوش داروی البرز

امور استخدام

علاقه مندان به همکاری با شرکت نوش داروی البرز، لطفا فرم ذیل را تکمیل نموده و ارسال نمایند.

پرسشنامه تقاضای کار

نام * :

نام خانوادگی * :

نام پدر * :

شماره شناسنامه * :

کد ملی * :

محل صدور * :

تاریخ تولد * :

آخرین مدرک تحصیلی * :

دین * :

ملیت * :

آدرس محل سکونت و تلفن * :

وضعیت اشتغال * :
 بیکار شاغل

سوابق کاری مرتبط * :

سوابق کاری تجربی * :

جنسیت * :
 مرد زن

وضعیت نظام وظیفه * :
 معاف انجام شده

نوع معافیت * :

وضعیت تاهل * :
 متاهل مجرد

نام معرف اول همراه با آدرس و تلفن * :

نام معرف دوم همراه با آدرس و تلفن * :

میزان حقوق درخواستی * :

آیا سابقه ابتلا به بیماری داشته اید؟ * :
 بله خیر

آیا به مواد شیمیایی حساسیت دارید * :
 بله خیر

آیا استعمال دخانیات دارید؟ * :
 بله خیر

این جانب گواهی می دهم کلیه اطلاعات حاصله را با صداقت کامل اظهار نموده ام و چنانچه در هر زمان خلاف مطلب فوق اثباط شود حق هرگونه اعتراض از اینجانب صلب می باشد :


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

حق نشر برای

شرکت نوش داروی البرز

محفوظ است . طراح : میرووب