15
ژانویه

رزماژل

شکل دارویی:

ژل موضعی 50 گرمی1

هر100 گرم ژل حاوی:

عصاره رزماری 8 گرم، کامفر 4 گرم، منتول 0.4 گرم

نحوه مصرف:

پوشش نازکی از ژل را روزانه 3 مرتبه روی محل درد و التهاب دیده بمالید.

نکات قابل توصیه:

  • قبل از مصرف بروشور دارو را به دقت مطالعه فرمایید.
  • در صورت حساسیت نسبت به رزماری، کامفر منتول از مصرف فرآورده خودداری نمایید.
  • دارو را در دوره سه ماهه اول حاملگی استفاده نکنید.
  • دارو را دور از دسترس کودکان در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری کنید.