28
سپتامبر

نفخ شکمی

نفخ شکمی یکی از شکایات شایع در بین افراد است که به احساس ورم و پری شکم به علت افزایش میزان گاز روده کوچک و یا کندی انقباضات عضلانی و حرکات مجاری گوارش گفته می شود.

حالت نفخ اغلب خود را به شکل اتساع شکم، درد شکمی، صدای غرغر شکم، باد گلو، بوی بد دهان، سیری زودرس، تهوع و افزایش دفع گاز از مخرج نشان می دهد.نفخ یکی از بیماری های عملکردی روده است و از آنجایی که اختلالات حرکت معده و روده بر آن تاثیر دارد به صورت کامل برطرف نمی شود بلکه می توان علایم آن را بوسیله درمان های دارویی کنترل کرد.

استفاده از داروی گیاهی کاروین درمانی موثر و بی خطر برای این مشکل می باشد.این دارو محصول شرکت نوش داروی البرز می باشد که به عنوان یک ضدنفخ موثر با تاثیر مثبت بر روی حرکات غیرطبیعی روده در کنترل نفخ های مقاوم به درمان شناخته شده است.