28
سپتامبر

نفخ شکمی

نفخ شکمی یکی از شکایات شایع در بین افراد است که به احساس ورم و پری شکم به علت افزایش میزان گاز روده کوچک و یا کندی انقباضات عضلانی...

Read More