01
اکتبر

یکی از روش های جلوگیری از بیماری گوارشی

دبیر علمی کنگره بین المللی بیماری های گوارش و کبد ایران در نشست خبری این کنگره با بیان اینکه سرطان های سیستم گوارشی است، گفت باکتری هلیکوباکتر از جمله...

Read More