03
نوامبر

سرماخوردگی چیست و دلایل آن کدامند؟

سرماخوردگی چیست؟سرماخوردگی بیشتر در زمستان ها اتفاق می افتد. این عفونت ناشی از سرماخوردگی ، اغلب عفونت دستگاه تنفسی فوفانی نامیده می شود و متمایز از عفونت های شدید...

Read More