30
سپتامبر

ایجاد رشته تخصص “سلامت جنسی” در دانشگاه های علوم پزشکی

معاون اداره کل سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایجاد رشته تخصص سلامت جنسی در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد. به گزارش وب دا،...

Read More