14
نوامبر

سرماخوردگی و عواملی که باعث آن می شوند

چرا ما  بیشتر در پاییز و زمستان دچار سرماخوردگی می شویم؟ محتمل ترین توضیح این است که در فصل تابستان مردم به احتمال زیاد بیش تر در خارج از...

Read More