08
اکتبر

سرطان های دستگاه گوارش

دستگاه گوارش سرطان را می توان رشد بدون کنترل سلول های بدخیم در بافت های بدن انسان محسوب کرد. برای مثال سرطان دستگاه گوارش  معده سالیانه باعث مرگ حدود یک...

Read More