09
آگوست

تاسیس دهکده گیاهان دارویی

رییس جهاددانشگاهی استان درخصوص ارائه طرح ایجاد دهکده گیاهان دارویی، گفت: این طرح با هدف، مرکز نمونه گردشگری در حوزه گیاهان دارویی استان، مرکزی برای پشتیبانی فعالیت‌های پژوهشی و...

Read More