03
اکتبر

ارتباط مصرف مسکن و بروز نارسایی قلبی

ارتباط مصرف مسکن و بروز نارسایی قلبی

ناراسایی قبلی
ناراسایی قبلی

محققان در مطالعه جدید خود به ارتباط بین مصرف مُسکن های ضدالتهابی

غیراستروئیدی و ریسک بروز نارسایی قلبی پی بردند.
دو متخصص قلب از کشور دانمارک با مطالعه در کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند

و بریتانیا دریافتند مصرف مسکن های ضدالتهابی غیراستروئیدی NSAID با بروز نارسایی مرتبط است.

ناراسایی قبلی
ناراسایی قبلی

محققان ۹۲,۱۶۳ بیمار مبتلا به نارسایی که در بیمارستان

بستری شده بودند را شناسایی کرده و سپس مصرف مُسکن و میزان دوز مصرفی را در آنها بررسی کردند.
محققان دریافتند مصرف هرنوع NSAID در دو هفته گذشته

موجب افزایش ۱۹ درصدی ریسک بستری شدن در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی می شود.
داروهای مورد مطالعه شامل دیکلوفناک، ایبوپروفن، ایندومتاسین، کتورولاک، ناپروکسن،

نیمسولید، پیروکسیکام، اتوریکوکسیب، و روفکوکسیب بودند.
البته از آنجایی که این تحقیق بر روی افراد مسن و دارای سلامت ضعیف انجام شده بود

متخصصان می‌گویند که یافته‌های این پژوهش ارتباط کمی با اکثر افراد زیر ۶۵ سال داشته باشد.