15
ژانویه

زکس موژاکس

زکس موژاکس

کپسول خوراکی گیاهی جهت افزایش میل جنسی بانوان
30 عدد کپسول
مورد مصرف:
افزایش میل جنسی
کمک به افزایش عملکرد جنسی

برای سفارش و خرید محصول به فروشگاه مراجعه نمایید.

ترکیبات دارویی:
دارچین، ماکا ، فلفل، عصاره هسته انگور ، آرژنین ، ویتامین A، ویتامین E
استاندارد شده:
بر اساس وجود 155/6 میلی گرم آرژنین در هر کپسول
نحوه و مقدار مصرف :
روزانه 2 کپسول در دو نوبت منقسم و ترجیحا پس از غذا و با مقدار کافی آب میل شود.
عوارض جانبی :
در صورت استفاده از مقدار توصیه شده هیچگونه عوارض جانبی مشاهده نشده است.
موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :
از استفاده بیش از اندازه توصیه شده فرآورده خوداري گردد زیرا باعث برهم خوردن تعادل نیتروژن شده و باعث ایجاد ناراحتی هاي کلیوي و اختلالات کبدي می گردد .