07
مارس

علل اختلال در نعوظ و تعریف آن

 علل اختلال در نعوظ و تعریف آن : یک مرد هنگامی به اختلال در نعوظ دچار است

که به طور منظم در گرفتن یا حفظ نعوظ به اندازه کافی مشکل داشته باشد.

به طور کلی، دو شکل از اختلال در نعوظ می تواند زندگی جنسی مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. علت اصلی پزشکی یا روانی است.

در اینجا، روانی اشاره به اثرات روانی – از جمله اثرات روابط اجتماعی – در عملکرد جنسی دارد.

شرایط پزشکی همچنین می تواند بر سلامت روان تاثیر گذارد، به این معنی که،

در حالی که علت اصلی ناتوانی جنسی معمولا پزشکی یا روانی است ،

اغلب این دو با هم تداخل دارند.

اختلال نعوظ به طور گسترده ای به عنوان «ناتوانی جنسی« شناخته می شود.

ناتوانی جنسی واژه ای است که هنوز هم استفاده می شود،

با این حال، اگر چه این مشکل به عنوان عاملی تحقیرآمیز دیده می شود.

علل اختلال در نعوظ

علل اختلال در نعوظ :

درک علل اختلال در نعوظ ، کمک می کند تا افراد درک کنند که چگونه نعوظ فیزیکی اتفاق می افتد.

آرامش عضلانی (در بخش هایی از آلت تناسلی مرد و دیواره های شریان آن) اجازه می دهد تا خون با عجله به سیلندر به شکل بافت اسفنجی اتاق نعوظ، وارد شده و  فشار بافت افزایش یابد و نعوظ اتفاق بیفتد.

هنگامی که مغز با لمس یا محرک های دیگر تحریک می شود،

این فرایند جریان خون توسط محرک های عصبی و هورمونی فعال می شود.

سیگنال هایی مانند مغز را می توان با اضطراب سرکوب کرد.