03
اکتبر

موفقیت محققان ایرانی در ترمیم استخوان آسیب دیده در کمتر از سه ماه

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ترکیب مرجان دریایی در بستر پلیمری نانولیفی داربست هایی را عرضه کردند که قادر است در کمتر از سه ماه، بافت یکپارچه استخوانی تولید کند.
موفقیت محققان ایرانی در ترمیم استخوان آسیب دیده در کمتر از سه ماه
‹فاطمه حجازی› پژوهشگر طرح به تولید داربست های نانولیفی برای ترمیم بافت استخوان در این پروژه تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: داربست های نانو لیفی به دلیل شباهت ساختاری به ماتریس برون سلولی طبیعی بدن، بسیار مناسب برای رشد و تکثیر سلول ها است.
وی با بیان اینکه در صورت طراحی سه بعدی این داربست های نانولیفی، سلول ها می توانند در یک محیط سه بعدی رشد کرده و عملکردهای طبیعی خود را بیان کنند، اظهار کرد: از همین رو در این مطالعات ما از ساختارهای سه بعدی نانو لیفی بهره بردیم تا با ترغیب سلول ها به رشد، تکثیر و تمایزات استئوژنیک، بازسازی بافت استخوان را ارتقا بخشیده و ترمیم آسیب استخوانی را تسریع کنیم.
حجازی خاطرنشان کرد: در این پروژه از روش الکتروریسی اصلاح شده استفاده کرده و توانستیم داربست های نانو لیفی سه بعدی و ضخیم تولید کنیم تا امکان استفاده از آنها برای هر نوع آسیبی با هر ابعادی فراهم شود.
وی از کاربرد مرجان دریایی در این داربست ها برای اوّلین بار خبر داد و یادآور شد: در کنار فاز پلیمری داربست از مرجان دریایی استفاده شد چراکه مرجان ها به دلیل ساختار ویژه خود خواص استخوان سازی شدیدی در داربست ایجاد کرده و همین امر به بازسازی استخوان آسیب دیده کمک می کند. این محقق جوان با بیان اینکه در طرح خود از مزایای ساختارهای پلیمری نانولیفی همراه با خواص استئوژنیک مرجان دریایی برای ترمیم نقص های استخوانی بهره جسته است، توضیح داد: استفاده در زمینه های پزشکی و به میزان بسیار بسیار کم از مرجان های دریایی خلیج فارس دریچه جدیدی در استفاده بهینه از این منبع ملی می گشاید.
به گفته وی، داربست های تهیه شده از خواص مکانیکی بالایی برخوردارند و تا زمان ترمیم بافت استخوان قادر به تحمل بارهای وارده هستند.
حجازی تصریح کرد: مطالعات سلولی برون تنی (In Vitro) نشان دادند که این داربست ها هیچ سمیتی برای بدن ایجاد نکرده و بستر مناسبی برای رشد و تکثیر و تمایز سلول ها هستند و علاوه بر این، مطالعات درون تنی (In Vivo) از حضور این داربست ها در نقیصه جمجمه ای مدل حیوانی موش صحرایی حاکی از شکل گیری بافت کامل و یکپارچه استخوان در کمتر از سه ماه بود.