15
ژانویه

اولین اسپری تاخیری جنسی گیاهی لیدوکا

لیدوکاسول ترکیبات : لیدوکائین هیدروکلراید، عصاره میخک موارد مصرف : جلوگیري از انزال زودرس و ایجاد تاخیر جنسی مقدار و نحوه مصرف : 20 تا 30 دقیقه قبل از...

ادامه مطلب