15
ژانویه

اپیاسینیتی

ترکیبات: عصاره خشک دانه سویا 200 میلی گرم عصاره خشک میوه آواکادو 100 میلی گرم مکانیسم اثر: این فرآورده داراي اثر مغذي بر بافت همبند است که موجبات این...

ادامه مطلب