15
ژانویه

الانتی فورت

شکل دارویی: ژل موضعی 50 گرمی خاصیت درمانی مورد نظر: زخم های ناشی از سوختگی، آفتاب سوختگی، سوختگی ناشی از آب، گزیدگی حشرات و خراشیدگی نحوه و مقدار مصرف:...

ادامه مطلب