15
ژانویه

قطره معده گوارشی کاروی هرب

ضد نفخ و دل پیچه و دل درد عصاره سه گیاه: آنجلیکا، نعناع فلفلی، خار مقدس دارای طعم مناسب مکانیسم اثر قوی هر میلی لیتر حاوی 0/27 میلی لیتر...

ادامه مطلب