ضد نفخ و دل پیچه و دل درد

عصاره سه گیاه: آنجلیکا، نعناع فلفلی، خار مقدس

  • دارای طعم مناسب
  • مکانیسم اثر قوی
  • هر میلی لیتر حاوی 0/27 میلی لیتر منتول می باشد.