اشکال دارویی:
بطری حاوی ۱۰ میلی لیتر محلول موضعی

اجزاء فرآورده:
ید، یدروپتاسیم، گلیسیرین

موارد مصرف:
بصورت موضعی درمان آفت دهان/ زخم های لثه و لوزه و تبخال