داروهای گیاهی

طب گیاهی بخش وسیعی از طب بومی و سنتی هر منطقه از دنیا را شامل می شود و محور اصلی درمان های طبیعی است. مصرف داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف از جمله صرع در بسیاری از جوامع مرسوم است. در صورتی که گونه های گیاهان دارویی به درستی در جامعه معرفی گردند ضمن جلوگیری از مصرف بی رویه داروهای شیمیایی و عوارض ناشی از آن می تواند در سلامتی افراد و اقتصاد فرد و جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد . صرع از جمله اختلالات سیستم عصبی مرکزی است که در آن یک ناحیه محدود مغزی و یا نواحی گسترده ای از مغز فعالیت های خود بخودی نشان می دهد در این تحقیق ابتدا گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان صرع با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی استخراج شد و سپس برخی از اختصاصات این گونه گیاهان از جمله تیره ترکیبات شیمیایی اندام مورد استفاده و انتشار آنها مورد بررسی قرار گرفت طبق نتایج بدست آمده این گیاهان شامل 25 گونه است که در 25 جنس و 6 تیره طبقه بندی شدند.

EnglishIran