19
اکتبر

ناتوانی جنسی و پنج علت شایع آن

ناتوانی جنسی چیست؟ ناتوانی جنسی یک بیماری است که به طور مداوم توانایی فرد برای رسیدن و یا حفظ نعوظ، و یا توانایی برای رسیدن به انزال تاثیر می...

ادامه مطلب