07
ژانویه

ناتوانی جنسی در زنان و بررسی علل مختلف آن

ناتوانی جنسی در زنان اغلب زمانی توسعه می یابد که هورمون ها در جریان هستند، مانند پس از تولد نوزاد و یا دوران یائسگی . بیماری عمده، مانند سرطان،...

ادامه مطلب