15
ژانویه

روغن زیتون خراطین

این فرآورده بر اساس مستندات و کتب پزشکی معتبر طب سنتی بوده
و با بکارگیري استانداردهاي بروز کیفی در شرایط استاندارد بهینه این
محصول تولید ، ساخت و بسته بندي گردیده است .
طبق مستندات در طب سنتی خاصیت پودر خشک حاصل از کرم خاکی در
روغن زیتون فرابکر بعنوان مسمن عضو بسیار مؤثر بوده و خواص آن به اثبات رسیده
و سالهاي سال این فرآورده براي افراد با جنسیتهاي متفاوت به عنوان فرآورده اي
ایمن در طب سنتی ایرانی و چینی و ایورودیک مطرح و بعنوان حجم دهنده عضلات تجویز می شده است .
کرم خاکی قابلیت ترمیم و ساخت پروتئین را دارا بوده و از قدیم الایام براي حجم دهی عضلات استفاده می شده است .
*مسمن * در لغت بمعنی چاق و فربه و افزایش حجم میباشد و مصرف این روغن بصورت موضعی می تواند باعث افزایش
حجم و فربه اي عضو گردد .
از آنجا که این فرآورده با منشاء طبیعی بوده و عاري از هرگونه هورمون و مواد شیمیایی و مواد نگهدارنده است و ماهیت
مواد اولیه آن نیز ایمن و بدون عوارض است براي هر دو جنسیت آقایان و خانمها قابل استفاده می باشد .
موارد مصرف براي خانمها :
حجم دهنده عضلات قابل استفاده براي حجم دادن به عضلات صورت و گونه ، بدن ، سینه و باسن
موارد مصرف براي آقایان :
حجم دهنده عضلات قابل استفاده براي حجم دادن به عضلات بدن در بدنسازي و حجم دادن به عضلات صورت و بدن
و مخصوصاً اندامهاي تناسلی
میزان مصرف :
روزي سه بار هر بار 2 میلی لیتر
توصیه می شود این فرآورده حداقل به مدت سه ماه بصورت مرتب استفاده شود .
نحوه مصرف :
ابتدا ظرف حاوي روغن را بخوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی بدست آید و پس از شستن موضع مقدار مناسب از محلول
را برروي عضو مالیده و تا آغشته شدن کامل عضو ادامه دهید و سپس به مدت چند دقیقه ماساژ را ادامه دهید تا جذب
بهتري صورت پذیرد .
در مصرف موضعی بر روي سینه پس از شستن و مالیدن روغن بصورت دورانی از خارج به سمت داخل و نوك سینه ماساژ
دهید در صورت نیاز و براي حصول نتیجه بهتر از کاپهاي وکیوم مخصوص سینه همراه روغن استفاده شود .
در مصرف موضعی براي اندامهاي جنسی آقایان پس از تکان دادن ظرف و یک نواخت شدن محصول با استفاده از قطره چکان
به میزان 2 سی سی از محلول روغنی را بر روي طول و خط زیر آلت و سر کلاهک مالیده شود . . ماساژ بصورت حلقه کردن
انگشت اشاره و شست بدور آلت از سمت بدن به سمت نوك آلت ماساژ داده و این کار را تا جذب روغن ادامه دهید .
به منظور سفت کننده عضلات و ماهیچه ها می توان قبل از انجام فعالیتهاي ورزشی و جسمی برروي موضع مورد نظر مالیده
و ماساژ دهید تا جذب پوست گردد.
در صورت گرم کردن موضع نتایج بهتري حاصل خواهد شد .
موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:
موارد عدم مصرف خاصی گزارش نشده در افراد مستعد به حساسیت قبل از مصرف مقداري از روغن را در قسمت داخلی
بازو بمالید پس از چند ساعت محل را کنترل نمایید در صورتی که قرمزي و واکنش آلرژي خاصی مشاهده نشود استفاده
آن بلامانع است .
توجه شود که در زخمهاي باز استفاده نشود.
در بارداري و شیردهی مصرف نشود.
از تماس این محلول با نواحی اطراف چشم و مخاطات پرهیز گردد .
این فرآورده مصرف خوراکی ندارد و درصورت خوردن به پزشک مراجعه نمایید .
شرایط نگهداري :
دور از دسترس اطفال و دور از نور و حرارت در دماي 25 درجه سانتی گراد
( دماي معمول اتاق ) نگهداري شود .

لطفا سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این فرآورده به ایمیل nooshdaroualborz@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره تلفن واحد مشاوره علمی: ۰۲۶۳۲۷۰۵۷۱۷ تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره به nooshmed.com مراجعه نمایید.